Cookie Consent by Free Privacy Policy website Sustainability - Realtime Technologies
Úvod > Služby > Výrobní a servisní služby > Sustainability

Sustainability

Realtime Technologies se zaměřuje na sustainability elektronických zařízení, převážně pro telekomunikační operátory. 

Konkrétně poskytujeme tyto služby:

  • Obnova použitého výrobku na další využití
  • Návrat použitého výrobku do provozu

Výhodou těchto procesů je snížení ekonomických nákladů a ekologické zátěže.

Sustainability

Sustainability (udržitelnost) má mnoho rozměrů. Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) označuje 5 dimenzí udržitelnosti jako environmentální, sociální, ekonomickou, politickou a kulturní. Rámec pro vzdělávání v raném věku (Early Years Learning Framework - EYLF) 2.0 zahrnuje udržitelnost jako jeden z 8 principů pro podporu praxe a je široce definován tak, aby zahrnoval environmentální, sociální a ekonomické rozměry, které se vzájemně prolínají.

Environmentální udržitelnost – se zaměřuje na ochranu přírody a zlepšení stavu životního prostředí pro budoucí generace. Jedná se o snahu o udržení ekologické rovnováhy a minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na planetu.

Sociální udržitelnost – se zabývá začleněním a podporou mírového a respektovaného soužití v trvalých místních i globálních komunitách.

Ekonomická udržitelnost – postupy, které podporují ekonomický rozvoj bez negativního dopadu na ostatní rozměry. To zahrnuje důraz na spravedlivý a rovný přístup k zdrojům, šetření zdrojů a snižování spotřeby a plýtvání.

Kontaktujte nás 


Máte zájem o renovaci elektronických zařízení, nebo potřebujete zjistit více informací? 

Kontaktovat
Veronika Pohlová - Realtime Technologies

Ing. Veronika Pohlová
Head of department
veronika.pohlova@realtimetec.cz
+420 702 220 458

Naši partneři

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

Veská 75, 533 04 SEZEMICE
IČ:     27110079
DIČ: CZ27110079

Tel: +420 464 600 800
E-mail: info@realtimetec.cz

LinkedIn YouTube  

O nás

Řídíme se požadavky normy IPC-A-610. Všichni naši pracovníci jsou držiteli certifikátu Certified IPC Specialist. Dodržujeme metodiky norem IPC-7711/7721 a ČSN EN ISO 9001:2016.

 Servis zóna

© 2018 - 2024 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Zmenit nastavenie cookies